Serdecznie zapraszamy do konkursu uczniów klas I-III i IV- VI. poniżej regulamin oraz karta zgłoszenia . Na prace czekamy do 17 czerwca. W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny pod numerem 95 7557744.

Regulamin konkursu ekologicznego

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice oraz grupa młodzieżowa Eko zakręceni.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży oraz promowanie pozytywnych  postaw ekologicznych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

Klasy 1-3

Temat: Mój zwierzak zrobiony z odpadów.

Tu wykorzystujemy wszelkie dostępne plastikowe, papierowe, metalowe, szklane itp., z których tworzymy wybrane zwierzę.

Klasy 4-6

Temat: Ekologiczna gmina Lubniewice

Praca wykonana dowolną techniką plastyczną ( rysunek, akwarela, wycinanka, wyklejanka, kolaż itp) na kartce formatu minimum A3.

OCENA PRACY KOŃCOWEJ

Zdjęcia prac łącznie z kartą zgłoszenia  proszę przesłać na adres mailowy biblioteki bibliotekalubniewice@gmail.com do 17 czerwca 2020 r.

O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: kreatywność, zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania.

Komisja nagrodzi po trzy prace w każdej kategorii- łącznie 6 prac

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 czerwca na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu Fb biblioteki.

NAGRODY

Nagrodą w konkursie będą dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe o łącznej wartości 400 zł.

 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy blbiotekalubniewice@gmail.com lub telefoniczny 95 755 7744.

Poniżej karta zgłoszenia