KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZAMIARU BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY BIBLIOTEKI
Kierownik biblioteki informuje, że Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadania – budowa nowej biblioteki publicznej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
Ankieta ma na celu zebranie od mieszkańców Gminy Lubniewice opinii w ramach konsultacji społecznych, dotyczących planowanego zadania.            W związku z powyższym prosimy o wyrażenie subiektywnej oceny w kwestii realizacji tego zadania.
Ankiety będą dostępne w siedzibie biblioteki oraz sekretariacie Urzędu Miejskiego. Forma elektroniczna dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wypełnioną ankietę można składać w terminie od 8 do 26 maja 2017r. w siedzibie biblioteki, sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać mailowo na adres bibliotekalubniewice@gmail.com.