Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:
1) Kierownik biblioteki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marta Wierzbińska,
3) Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: bibliotekalubniewice@gmail.com