Szanowni Czytelnicy
Po konsultacji z PSSE oraz organizatorem, od 4 maja biblioteka zostaje w ograniczonym stopniu otwarta dla czytelników. Poniżej zasady działania biblioteki obowiązujące podczas trwania epidemii:

1. Biblioteka czynna jest dla czytelników wyłącznie w godzinach :
od poniedziałku do piątku: 10.00- 12.00 i 15.00- 17.00.

2. Biblioteka zostaje otwarta tylko w celu wypożyczenia lub zwrotu księgozbioru.

3. Czytelnicy przychodzący do biblioteki zobowiązani są do posiadania własnych maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk na wydzielonym do tego stanowisku.

4. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania należytego dystansu.

5. Książki odbiera i wyszukuje tylko bibliotekarz- czytelnicy nie mają dostępu do regałów.

6. Stół do obsługi czytelników będzie każdorazowo dezynfekowany po obsłudze czytelnika, dodatkowym zabezpieczeniem będzie osłona ochronna z plexi umieszczona nad stołem.

7. Osoby chore, przebywające na kwarantannie lub z podejrzeniem zakażenia- proszone są o pozostanie w domach.

Powyższe zasady zostały ustalone na podstawie rekomendacji wydanych przez Bibliotekę Narodową.