11 listopada już tradycyjnie mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości. Na apelu przy obelisku nie zabrakło również członków Klubu Przyjaciół Biblioteki, którzy recytowali wiersze okolicznościowe. W wydarzeniu uczestniczyły: Aleksandra Bugdalska-  wiersz pt. ” Ojczyzna” Marii Konopnickiej, Milena Pezda- wiersz pt. ” Pocałunek” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Amelia Bednarczyk- wiersz pt. ” Co kochać” Władysława Bełzy oraz Wiktoria Kuzajewska i Aleksandra Bamber- wiersz pt. ” Cześć i sława” Franciszka Karpińskiego.