Dnia 17 listopada została podjęta uchwała w w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach. Uchwała wraz z uzasadnieniem znajduje się w zakładce BIP na stronie www.lubniewice.pl