8 czerwca odbyła się  I Lubuska Konferencja programu Równać szanse w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Na spotkanie zabrałam reprezentację naszej młodzieży biorącej udział w projekcie w składzie: Karolina Mencweld, Dominika Jenek, Anna Kargul, Maja Grochowina. Wrażeń było sporo. O 17 latach funkcjonowania programu Równać Szanse opowiedział jej koordynator, Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Specjaliści przedstawili także wykłady dotyczące odkrywania potrzeb i dialogu z młodzieżą. Uczestnicy panelu dyskusyjnego rozmawiali o barierach i szansach młodzieży z małych miejscowości, roli rodziców, animatorów, szkół, samorządów w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Natomiast w tym samym czasie młodzież uczestniczyła w animacjach i warsztatach przygotowanych przez Stowarzyszenie EuroArt z Kępna. Zainspirowani nowymi pomysłami wróciliśmy do domu by jeszcze bardziej twórczo realizowac nasz projekt.🙂