Nie można mieć nadziei
na skierowanie świata ku lepszym drogom,
o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu.