W 2014r. biblioteka rozpoczęła współpracę ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Celem spotkań jest rozbudzenie zainteresowania biblioteką oraz wykorzystanie materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej.

Na podstawie przeczytanych tekstów, tworzymy prace manualne, rozmawiamy i zwyczajnie miło spędzamy czas.
Dzięki współpracy poznajemy się wzajemnie i integrujemy, co w małych społecznościach jest bardzo ważne.

W ramach zajęć bibliotecznych powstała m.in. makieta zamku nad jeziorem Lubiąż, którą podarowaliśmy naszym włodarzom.