Patronem akcji wprowadzonej w 2012r. jest Prezydent RP.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie rodzimej literatury oraz wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości.

Na początku września biblioteki w całej Polsce organizują głośne czytanie wcześniej wyznaczonej pozycji.
Narodowe czytanie zainaugurowała w 2012r. lektura „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza.

W 2013r. odbyło się wspólne czytanie dzieł A. Fredry, w 2014r. „Trylogii” H. Sienkiewicza, a w ubiegłym roku „Lalki” B. Prusa.