Jeśli posłuchamy głosu dziecka, które mieszka w naszej duszy,
oczy nasze znowu nabiorą blasku.
A jeśli nie utracimy więzi
i z tym dzieckiem, to nigdy nie utracimy więzi z życiem.