Historia biblioteki

Biblioteka w Lubniewicach  powstaje w 1949 r. przy ul. Bohaterów Stalingradu. Założycielem biblioteki był  Ryszard Oleszko – kierownik Szkoły Powszechnej i jego siostra Wiktoria Rusakiewicz – pierwsza bibliotekarka. Księgozbiór – ok. 250 woluminów powstał z darów otrzymanych od biblioteki w Sulęcinie, lokalnej ludności oraz Urzędu Gminy.

Systematycznie powiększane zbiory powodują wzrost czytelnictwa i zainteresowania biblioteką. W 1963 r. zostaje utworzone Koło Przyjaciół Biblioteki. Założycielem jest pani Maria Morawiec. KPB organizuje pokazy taneczne, muzyczne, teatralne, krzewi kulturę i edukację wśród lokalnej społeczności. Pani Maria zostaje zatrudniona w 1968 r. na stanowisku kierownika biblioteki.  W porozumieniu z kierownikami klubów wiejskich tworzy punkty biblioteczne w Rogach, Trzcińcach, Gliśnie, Jarnatowie, Sobieraju i Świerczowie. Ponieważ był to czas dużego napływu turystów do Lubniewic, tworzono również sezonowe punkty biblioteczne na terenie ośrodków wypoczynkowych. Od 1975 r. biblioteka w Lubniewicach jako filia  podlega Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulęcinie, natomiast od 1978 r. jest już biblioteką samodzielną.

W 1977r. na stanowisku kierownika zostaje zatrudniona pani Bożena Markiewicz W ciągu kolejnych lat biblioteka zostaje przeniesiona jeszcze kilkukrotnie: mieści się na Placu Wolności, gdzie początkowo zajmuje dolną część obecnej restauracji Xenia, stamtąd zostaje przeniesiona na pierwsze piętro tegoż budynku. W czasie remontu księgozbiór zostaje na jakiś czas przewieziony do „Starego Zamku”, po czym ponownie wraca na piętro do budynku obecnej Xeni. Kolejne przenosiny usytuowały bibliotekę w budynku  Urzędu Gminy na pl. Kasztanowym oraz  siedzibie GOKSiR- u na ul.Harcerskiej.   W 1996r. ówczesne władze postanowiły połączyć bibliotekę publiczną z biblioteką szkolną. Ponownie przeniesiono księgozbiór, tym razem do budynku szkoły na os. Słowiańskim. W podpiwniczonej części biblioteka dysponuje powierzchnią 64 m2. We wrześniu 2005r. dochodzi do rozłączenia biblioteki publicznej z biblioteką szkolną i tworzy się instytucję kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice, wpisaną do gminnego  Rejestru Instytucji Kultury.

W latach 1963- 2010 bibliotekarki pracujące w lubniewickiej bibliotece prowadzą księgi pamiątkowe, których zadaniem jest upamiętnienie ważniejszych wydarzeń z życia książnicy. Kontynuacją ksiąg są kolejne księgi spisywane przez Martę Rusakiewicz od 2011 r.

W 2011r. na stanowisku kierownika biblioteki zostaje zatrudniona pani Marta Rusakiewicz. W 2012r. biblioteka zostaje przeniesiona piętro wyżej i zajmuje powierzchnię 122 m2. Dzięki przychylności nowych władz udaje się kompleksowo wyposażyć nową bibliotekę. Po kontroli pracowników z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zapada decyzja o gruntownej selekcji księgozbioru, który jest mocno zniszczony i nieaktualny. Od tej pory w bibliotece jest dostępna czytelnia, kącik dla najmłodszych czytelników, 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym internetem. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym biblioteka poszerza swoją działalność oraz ofertę kulturalno- edukacyjną. W listopadzie 2011r. powstaje Dyskusyjny Klub Książki.

W 2014r. rozpoczęto wdrażanie systemu bibliotecznego MAK+. Od września 2015r. praca biblioteczna jest w pełni skomputeryzowana, co znacznie ułatwia funkcjonowania książnicy. Księgozbiór biblioteki na dzień 01.09. 2016 r. liczy 9560 woluminów, 90 audiobooków i 17 filmów. Poza tym dostępnych jest 13 tytułów czasopism bieżących.

Kolejny remont zostaje przeprowadzony w 2019 r. Biblioteka zyskuje dodatkowe pomieszczenie, odświeżona zostaje również główna sala. Pomieszczenia biblioteczne obejmują 140 m2. Biblioteka jest miejscem chętnie odwiedzanym zarówno przez mieszkańców, jak i turystów odwiedzających naszą gminę.

Od stycznia 2023 roku biblioteka na mocy uchwały Rady Miejskiej zostaje połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury, co powoduje powstanie Biblioteki- Centrum Kultury w Lubniewicach. Na stanowisku bibliotekarki zostaje zatrudniona pani Joanna Ciesielska, natomiast pani Marta Rusakiewicz otrzymuje powołanie na stanowisko dyrektorki w/w instytucji.

Bibliotekarze zatrudnieni w naszej bibliotece

Oferta biblioteki

Bezpłatny dostęp do internetu
3 stanowiska komputerowe

Kącik Malucha im. Baltazara Gąbki
(książki dla najmłodszych)

Zielona Czytelnia
i nowości wydawnicze

Kącik prasowy
13 tytułów czasopism bieżących

Audiobooki, filmy DVD,
gry edukacyjne

Wypożyczalnia zestawów do  gry w bule
kaucja zwrotna 60zł

Przydatne linki