Ostatnie lekcje biblioteczne dla klas I- III oraz spotkania z przedszkolakami odbywały się pod głównym hasłem: Teatr Kamishibai. Za pomocą tej japońskiej sztuki przezentowania opwieści, uczestnicy zajęć poznali historię „Mój przyjaciel Kemushi” oraz „Groszki”. Za każdym razem magiczną skrzyneczkę otwieraliśmy za pomocą magicznego hasła. Zabawy było przy tym sporo, tym bardziej, że ta forma promowania czytelnictwa nie była dotąd znana wśród uczestników. Aby bardziej utrwalić tę technikę, wszyscy uczestnicy mają zadanie do wykonania. Klasy I- III tworzą własne opowieści kamishibai, które zaprezentują na wspólnym pokazie, natomiast przedszkolaki narysują ilustracje do poznanych na zajęciach opowieści.