Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI ZSS Lubniewice. Na prace wykonane w formacie min. A3 dowolną techniką  ( rysunek, kolaż, grafika, wyklejanka itp.) czekamy do 10 grudnia 2016 r.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych wśród uczniów, rozwój wyobraźni, zachęcanie do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz promocja czytelnictwa wśród młodszych odbiorców.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI ZSS Lubniewice.
 4. Prace moga być wykonane dowolną techniką ( rysunek, kolaż, grafika, wyklejanka itp.) w formacie min. A3.
 5. Każda praca powinna być wykonana przez jednego uczestnika konkursu.
 6. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz klasę.
 7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 8. Osoby biorące udział w konkursie wyrażaja zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustwa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. u. nr 133, poz. 833, z póź. zm.).
 9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
 10. Prace należy składac w siedzibie Organizatora do dnia 10 grudnia 2016 r.
 11. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 12. Ocenie będzie podlegać zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka i samodzielność wykonania.
 13. Decyzje jury są ostateczne.
 14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym rozstrzygającym inne konkursy.
 15. Organizator przyzna 3 nagrody główne oraz trzy wyróżnienia.